Tái bảo hiểm là gì? Đặc điểm của hợp đồng tái bảo hiểm

tái bào hiểm là gì

Bảo hiểm là hoạt động được sinh ra nhằm bảo vệ quyền lợi cho người tham gia trước những rủi ro không lường trước được trong cuộc sống. Tuy nhiên, với những rủi ro gây nên tổn thất quá lớn, vượt ra khỏi khả năng chi trả của công ty bảo hiểm thì có một […]