Bảo hiểm nhân thọ Dai-ichi Life

Hợp đồng bảo hiểm Dai-ichi: Thuật ngữ thường gặp và những điều cần lưu ý khi xem hợp đồng bảo hiểm

Dai-ichi Life là tập đoàn bảo hiểm nhân thọ hàng đầu Nhật Bản với hơn 130 năm kinh nghiệm hoạt động. Dai-ichi Life cung cấp đa dạng các sản phẩm bảo hiểm đáp ứng nhu cầu của mọi đối tượng khách hàng, từ bảo vệ sức khỏe, tai nạn, tử vong đến tích lũy tài chính, hỗ trợ hưu trí… Trước khi ký kết bất cứ loại bảo hiểm nào, mỗi người cần đọc kỹ hợp đồng của mình. Để tìm hiểu chi tiết về hợp đồng bảo hiểm Dai-ichi, cùng tuvanbaohiem chúng tôi tìm hiểu ngay trong bài viết dưới đây.

Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ Dai-ichi là gì?

Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ Dai-ichi là một văn bản pháp lý ghi nhận thỏa thuận giữa bạn (người mua bảo hiểm) và Dai-ichi Life (công ty bảo hiểm). Hợp đồng bảo hiểm Dai-ichi là ghi lại những thỏa thuận giữa bạn và công ty bảo hiểm Dai-ichi Life Việt Nam, trong đó bạn đồng ý đóng phí bảo hiểm và Dai-ichi Life cam kết chi trả các quyền lợi bảo hiểm theo quy định trong hợp đồng.

Trong hợp đồng bảo hiểm Dai-ichi cần có những nội dung nào?

Nội dung chính của hợp đồng bảo hiểm nhân thọ Dai-ichi bao gồm:

 • Thông tin về các bên tham gia: Họ và tên, địa chỉ, số điện thoại… của người mua bảo hiểm và bên nhà cung cấp Dai-ichi Life.
 • Thông tin về sản phẩm bảo hiểm: Tên sản phẩm, số tiền bảo hiểm, thời hạn bảo hiểm, phí bảo hiểm,…
 • Quyền lợi bảo hiểm: Các khoản tiền hoặc dịch vụ mà Dai-ichi Life sẽ chi trả cho người thụ hưởng khi xảy ra sự kiện bảo hiểm.
 • Loại trừ trách nhiệm: Những trường hợp mà Dai-ichi Life không chi trả quyền lợi bảo hiểm.
 • Quy trình giải quyết quyền lợi bảo hiểm: Các bước cần thực hiện để nhận quyền lợi bảo hiểm từ Dai-ichi Life.
 • Điều khoản chung: Các quy định chung về hợp đồng bảo hiểm, ví dụ như cách thức thanh toán phí bảo hiểm, thay đổi người thụ hưởng,…

Những lưu ý khi xem xét hợp đồng bảo hiểm

Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ (HĐBH) là một tài sản quý giá dành cho bạn và gia đình. Để đảm bảo HĐBH đáp ứng đúng nhu cầu bảo vệ của bạn, hãy dành thời gian tham khảo kỹ các nội dung sau:

 1. Thời gian cân nhắc tham gia bảo hiểm: Bạn có 21 ngày kể từ ngày nhận Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ (HĐBH) để xem xét lại hợp đồng theo quy định. Trong thời gian này, bạn có quyền hủy bỏ hợp đồng mà không mất phí.
 2. Phí bảo hiểm và nghĩa vụ nộp phí: Bạn có nghĩa vụ nộp phí bảo hiểm đầy đủ và đúng hạn theo quy định trong HĐBH. Việc không đóng phí đầy đủ và đúng hạn có thể dẫn đến việc hợp đồng bị mất hiệu lực. Ngay cả khi không nhận được thông báo nộp phí từ công ty, bạn vẫn có trách nhiệm nộp phí đúng hạn. Do đó, hãy lưu ý lịch thanh toán phí và thực hiện thanh toán đầy đủ để đảm bảo quyền lợi bảo vệ của bạn được duy trì.
 3. Thời gian gia hạn nộp phí: Nếu bạn chưa thể nộp phí đúng hạn, thời gian nộp phí sẽ được gia hạn thêm 60 ngày. Tuy nhiên, bạn sẽ phải chịu phí phạt gia hạn theo quy định của công ty. Để tránh phát sinh phí phạt và đảm bảo quyền lợi bảo vệ không bị gián đoạn, hãy cố gắng nộp phí đúng hạn. Nếu bạn gặp khó khăn trong việc thanh toán phí, hãy liên hệ với công ty để được hỗ trợ.
 4. Nghĩa vụ kê khai, cung cấp thông tin: Bạn có nghĩa vụ kê khai đầy đủ và trung thực các thông tin liên quan đến HĐBH. Việc khai báo không chính xác thông tin có thể dẫn đến việc công ty hủy bỏ hợp đồng hoặc không chi trả quyền lợi bảo hiểm.
 5. Quyền lợi bảo hiểm: Quyền lợi bảo hiểm của bạn được quy định chi tiết trong Quy tắc và Điều khoản của từng sản phẩm bảo hiểm trong bộ HĐBH. Hãy dành thời gian đọc kỹ để nắm rõ các quyền lợi mà bạn được hưởng. Các quyền lợi bảo hiểm có thể bao gồm bảo vệ tử vong, tai nạn, thương tật, bệnh hiểm nghèo,…
 6. Giải quyết quyền lợi bảo hiểm: Các thủ tục và chứng từ cần thiết để yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm được quy định trong Quy tắc và Điều khoản của từng sản phẩm bảo hiểm. Hãy liên hệ với công ty để được hướng dẫn chi tiết khi cần thiết. Việc cung cấp đầy đủ và chính xác các thủ tục và chứng từ sẽ giúp bạn nhanh chóng nhận được quyền lợi bảo hiểm.
 7. Các điều khoản loại trừ trách nhiệm bảo hiểm: Công ty sẽ không chi trả quyền lợi bảo hiểm cho các trường hợp được quy định là loại trừ trách nhiệm trong Quy tắc và Điều khoản của từng sản phẩm bảo hiểm. Ví dụ, một số trường hợp như tự tử, tham gia các hoạt động nguy hiểm,… có thể nằm trong danh sách loại trừ trách nhiệm bảo hiểm.
 8. Chấm dứt Hợp đồng bảo hiểm: HĐBH có thể bị chấm dứt hiệu lực trong một số trường hợp theo quy định trong Quy tắc và Điều khoản. Hãy tham khảo kỹ để nắm rõ các trường hợp này. Ví dụ, việc không đóng phí bảo hiểm đầy đủ và đúng hạn có thể dẫn đến việc hợp đồng bị chấm dứt.
 9. Giá trị hoàn lại: Sản phẩm bảo hiểm này là sản phẩm không có giá trị hoàn lại. Do đó, hãy cân nhắc kỹ trước khi tham gia bảo hiểm để đảm bảo rằng bạn có đủ khả năng đóng phí trong suốt thời hạn hợp đồng.
 10. Khấu trừ khoản nợ chưa hoàn trả: Công ty có quyền khấu trừ các khoản nợ chưa được hoàn trả (nếu có) trước khi chi trả quyền lợi bảo hiểm. Ví dụ, nếu bạn có khoản vay bảo hiểm, số tiền vay này sẽ được khấu trừ khỏi số tiền quyền lợi bảo hiểm mà bạn được hưởng.
 11. Tham gia sản phẩm bảo hiểm bổ sung: Việc tham gia các sản phẩm bảo hiểm bổ sung kèm theo sản phẩm bảo hiểm chính không phải là điều kiện bắt buộc để ký kết và duy trì hiệu lực của HĐBH. Tuy nhiên, các sản phẩm bảo hiểm bổ sung có thể cung cấp cho bạn thêm các quyền lợi bảo vệ bổ sung.
 12.  Lưu giữ tài liệu: Khi tham gia bảo hiểm, bạn sẽ được nhận và cần lưu giữ đầy đủ các tài liệu của HĐBH theo quy định. Hãy bảo quản cẩn thận các tài liệu này để sử dụng khi cần thiết. Các tài liệu này có thể bao gồm HĐBH, Quy tắc và Điều khoản của sản phẩm bảo hiểm, biên lai nộp phí,…

 

17 thuật ngữ thường xuất hiện trong hợp đồng bảo hiểm Dai-ichi

Giải thích các từ ngữ, thuật ngữ trong Quy tắc và Điều khoản xuất hiện trong hợp đồng bảo hiểm Dai-ichi:

 • Dai-ichi Life Việt Nam: Công ty Trách nhiệm hữu hạn Bảo hiểm Nhân thọ Dai-ichi Việt Nam.
 • Hợp đồng bảo hiểm: Thỏa thuận bằng văn bản giữa Bên mua bảo hiểm và Dai-ichi Life Việt Nam, bao gồm:
  • Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm
  • Giấy chứng nhận bảo hiểm
  • Quy tắc & Điều khoản sản phẩm bảo hiểm
  • Quy tắc & Điều khoản sản phẩm bảo hiểm bổ sung (nếu có)
  • Một số thỏa thuận bằng văn bản khác (nếu có)
 • Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm: Bao gồm thông tin sau
  • Giấy yêu cầu bảo hiểm
  • Giấy xác nhận
  • Bất kỳ thông tin nào bằng văn bản liên quan đến việc tham gia bảo hiểm
  • Do Bên mua bảo hiểm hoặc đại diện hợp pháp ký tên và cung cấp cho Dai-ichi Life Việt Nam
 • Giấy chứng nhận bảo hiểm: Bảng liệt kê chi tiết Hợp đồng bảo hiểm và là bằng chứng giao kết bảo hiểm.
 • Bên mua bảo hiểm: Cá nhân hoặc tổ chức tham gia bảo hiểm, ký kết và thực hiện các quyền, nghĩa vụ theo Hợp đồng. Bên mua thỏa những điều kiện sau:
 • Cá nhân: Đủ 18 tuổi, cư trú tại Việt Nam, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, cung cấp thông tin và ký tên trên Giấy yêu cầu bảo hiểm.
 • Tổ chức: Được đăng ký, thành lập và hoạt động hợp pháp tại đất nước Việt Nam.
 • Người được bảo hiểm: Cá nhân cư trú tại Việt Nam, từ 0 đến 65 tuổi (tính theo tuổi sinh nhật vừa qua), được Dai-ichi Life Việt Nam đồng ý bảo hiểm theo quy định. Tuổi kết thúc hợp đồng hiện nay là 70 tuổi.
 • Người thụ hưởng: Cá nhân hoặc tổ chức được Bên mua bảo hiểm chỉ định nhận toàn bộ hoặc một phần quyền lợi bảo hiểm theo thứ tự ưu tiên. Người thụ hưởng được ghi tên trong Giấy yêu cầu bảo hiểm, Giấy chứng nhận bảo hiểm và các thỏa thuận bổ sung (nếu có).
 • Tuổi bảo hiểm: Tuổi của Người được bảo hiểm vào sinh nhật vừa qua. Dùng để tính phí bảo hiểm, chi trả quyền lợi và áp dụng các quy tắc liên quan. “Tuổi” trong Hợp đồng đều được hiểu là “Tuổi bảo hiểm”.
 • Thời hạn bảo hiểm: Từ Ngày hợp đồng bắt đầu hiệu lực đến Ngày kỷ niệm năm hợp đồng sau khi Người được bảo hiểm đạt 70 tuổi. Thời hạn cụ thể ghi trong Giấy chứng nhận bảo hiểm.
 • Ngày hợp đồng bắt đầu hiệu lực: Ngày Dai-ichi Life Việt Nam quyết định chấp thuận bảo hiểm và ghi trong Giấy chứng nhận. Điều kiện: Bên mua bảo hiểm và Người được bảo hiểm còn sống hoặc hoạt động hợp pháp (nếu là tổ chức) vào thời điểm Dai-ichi Life Việt Nam cấp Giấy chứng nhận.
 • Ngày kỷ niệm năm hợp đồng: Lặp lại hàng năm vào Ngày bắt đầu hiệu lực. Nếu không có ngày này, ngày cuối tháng tương ứng sẽ là Ngày kỷ niệm hợp đồng.
 • Ngày đáo hạn hợp đồng: Ngày cuối cùng của Thời hạn bảo hiểm ghi trong Giấy chứng nhận, nếu hợp đồng còn hiệu lực.
 • Ngày đến hạn nộp phí: Ngày đến hạn nộp Phí bảo hiểm theo định kỳ ghi trên Giấy chứng nhận hoặc các thỏa thuận bổ sung (nếu có).
 • Số tiền bảo hiểm: Số tiền Dai-ichi Life Việt Nam nhận bảo hiểm, ghi trong Giấy chứng nhận hoặc các thỏa thuận khác (nếu có), tương ứng với quyền lợi bảo hiểm theo điều kiện Hợp đồng.
 • Phí bảo hiểm: Số tiền Bên mua bảo hiểm thanh toán cho Dai-ichi Life Việt Nam. Thay đổi mỗi 5 hoặc 10 năm (tùy lựa chọn) vào Ngày kỷ niệm năm hợp đồng theo tuổi Người được bảo hiểm.
 • Thương tật toàn bộ & vĩnh viễn:

Trường hợp a:

Người được bảo hiểm bị thương tật (tai nạn hoặc bệnh tật) làm mất hoặc liệt hoàn toàn và không thể phục hồi chức năng của:  Hai tay hoặc hai chân hoặc hai mắt, một tay và một chân hoặc một tay và thị lực một mắt hoặc một chân và thị lực một mắt, mất hoặc liệt phải đạt tỷ lệ trên 80% theo Bảng quy định tiêu chuẩn thương tật của cơ quan có thẩm quyền.

Trường hợp b: Người được bảo hiểm bị thương tật vĩnh viễn (tai nạn hoặc bệnh tật) đạt tỷ lệ trên 80% theo xác nhận của cơ quan y tế hoặc hội đồng giám định y khoa cấp tỉnh, cấp thành phố trở lên.

 • Tai nạn: là một sự kiện hoặc một chuỗi sự kiện liên tục, khách quan, xảy ra do tác động của một lực, một vật bất ngờ từ bên ngoài lên cơ thể của Người được bảo hiểm. Sự kiện hoặc chuỗi sự kiện nêu trên phải là nguyên nhân trực tiếp, duy nhất và không liên quan đến bất kỳ nguyên nhân nào khác gây ra thương tật hoặc tử vong cho Người được bảo hiểm.

 

Một số mẫu hợp đồng của công ty bảo hiểm nhân thọ Dai ichi Life

Dai-ichi Life Việt Nam cung cấp nhiều mẫu hợp đồng và phiếu yêu cầu để hỗ trợ khách hàng trong việc quản lý và điều chỉnh hợp đồng bảo hiểm nhân thọ. Dưới đây là một số mẫu quan trọng thường được sử dụng:

Phiếu yêu cầu thay đổi chi tiết hợp đồng của Dai-ichi

Phiếu yêu cầu thay đổi chi tiết hợp đồng của Dai-ichi được dùng để đề nghị thay đổi các thông tin chi tiết trong hợp đồng bảo hiểm, ví dụ như: thay đổi địa chỉ liên hệ, người thụ hưởng, số tiền bảo hiểm,…

Phiếu yêu cầu thay đổi sản phẩm

Phiếu yêu cầu thay đổi sản phẩm được dùng để đề nghị chuyển đổi sang sản phẩm bảo hiểm khác phù hợp với nhu cầu mới của khách hàng.

Chuyển nhượng hợp đồng

Là hợp đồng dùng để ghi nhận việc chuyển giao quyền sở hữu hợp đồng bảo hiểm từ người mua bảo hiểm hiện tại sang người mua bảo hiểm mới.

Khôi phục hiệu lực hợp đồng

Là hợp đồng dùng để ghi nhận việc chuyển giao quyền sở hữu hợp đồng bảo hiểm từ người mua bảo hiểm hiện tại sang người mua bảo hiểm mới.

Phiếu yêu cầu đóng phí bảo hiểm trước hạn

Phiếu yêu cầu đóng phí bảo hiểm trước hạn sử dụng để thanh toán phí bảo hiểm trước hạn kỳ hạn thanh toán theo quy định trong hợp đồng.

Phiếu yêu cầu cấp bản sao hợp đồng bảo hiểm

Là phiếu dùng để đề nghị cấp bản sao hợp đồng bảo hiểm cho các mục đích cá nhân hoặc hành chính.

Phiếu yêu cầu dành cho hợp đồng bảo hiểm liên kết đơn vị

Phiếu yêu cầu dành cho hợp đồng bảo hiểm liên kết đơn vị sử dụng cho các giao dịch liên quan đến hợp đồng bảo hiểm liên kết đơn vị, ví dụ như: rút tiền, chuyển đổi đơn vị đầu tư,…

Phiếu khai báo thông tin của Người được bảo hiểm bổ sung

Phiếu khai báo thông tin của Người được bảo hiểm bổ sung sử dụng để bổ sung thông tin về Người được bảo hiểm khi có thay đổi hoặc chưa được khai báo đầy đủ trong hợp đồng ban đầu.

Phiếu yêu cầu thanh toán quyền lợi hợp đồng bảo hiểm

Là loại phiếu dùng để yêu cầu thanh toán quyền lợi bảo hiểm khi xảy ra sự kiện bảo hiểm theo quy định trong hợp đồng.

Dai-ichi Life Việt Nam cung cấp nhiều loại bảo hiểm tùy theo nhu cầu của khách hàng. Song song với đó Dai-ichi hỗ trợ khách hàng trong việc quản lý và điều chỉnh hợp đồng bảo hiểm một cách thông minh. Tìm hiểu các thuật ngữ, sử dụng đúng mẫu hợp đồng và điền đầy đủ thông tin sẽ giúp đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của các bên tham gia được thực hiện một cách chính xác và hiệu quả.

TƯ VẤN MIỄN PHÍ

0932.317.357


0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
#5 tin tức HOT nhất về bảo hiểm bạn cần biết mỗi sáng hàng ngày!

Mỗi sáng hàng ngày, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những tin tức nổi bật một cách súc tích, dễ hiểu và hoàn toàn miễn phí!

  couple coffee

  Bài viết liên quan

  Hãy để lại thông tin để nhận những chương trình ưu đãi từ tư vấn Dai-ichi Life