Bảo hiểm nhân thọ Dai-ichi Life

Lộc Hưng Thịnh – Bảo hiểm nhân thọ bưu điện

Bảo vệ bản thân và gia đình trước những rủi ro trong cuộc sống làm một trong những quan tâm hàng đầu của nhiều khách hàng. Hiểu được điều đó Bưu điện Việt Nam đã phối hợp với Dai-Ichi life Việt Nam cho ra mắt sản phẩm bảo hiểm Lộc Hưng Thịnh, đem đến cho khách hàng một giải pháp bảo vệ tài chính toàn diện và hỗ trợ tiết kiệm hiệu quả. Hãy dành thời gian cùng chúng tôi tìm hiểu những thông tin liên quan đến điều kiện tham gia, quyền lợi và các khoản phí của gói bảo hiểm này trong bài viết sau đây.

Giới thiệu sản phẩm Lộc Hưng Thịnh Bưu Điện

Sản phẩm Lộc Hưng Thịnh Bưu Điện là chương trình bảo hiểm giúp bảo vệ người tham gia khi không may gặp phải những rủi ro trong cuộc sống, đồng thời hỗ trợ tiết kiệm hiệu quả cho tương lai và cam kết mức tăng trưởng nhất định.

Hiện nay, bảo hiểm Lộc Hưng Thịnh cung cấp cho khách hàng 3 chương trình kế hoạch tài chính tương ứng với từng số tiền bảo hiểm chính, cụ thể:

 • Chương trình Bạc: 250 triệu đồng;
 • Chương trình Vàng: 300 triệu đồng;
 • Chương trình Bạch Kim: 350 triệu đồng.

Số tiền bảo hiểm của sản phẩm Lộc Hưng Thịnh sẽ được bổ sung bằng 30% số tiền bảo hiểm của sản phẩm chính đối với từng chương trình cụ thể.

Sản phẩm Lộc Hưng Thịnh Bưu Điện có những ưu điểm gì?

Ưu điểm của sản phẩm Lộc Hưng Thịnh phải kể đến như:

 • Khách hàng được hưởng lợi từ đầu tư hiệu quả, giúp tiết kiệm cho tương lai và đảm bảo tăng trưởng nhất định.
 • Bảo vệ khách hàng toàn diện trước những rủi ro không may xảy ra.
 • Được hỗ trợ mức phí 100.000 đồng/ngày trong trường hợp nằm viện do tai nạn.
 • Quá trình thẩm định đơn giản thông qua 4 câu hỏi.

Điều kiện tham gia bảo hiểm

Để tham gia bảo hiểm Lộc Hưng Thịnh, người tham gia phải đáp ứng các điều kiện sau:

 • Độ tuổi tham gia: Từ 0 – 55 tuổi
 • Thời hạn hợp đồng: Từ 12 – 14 năm
 • Thời hạn đóng phí: Bằng thời hạn hợp đồng, khách hàng được linh hoạt thời gian đóng phí từ hợp đồng thứ 5 trở đi.
 • Số tiền bảo hiểm được chia theo chương trình tham gia bảo hiểm bao gồm: Bạch Kim 350 triệu, Vàng 300 triệu, Bạc 250 triệu. Số tiền bảo hiểm của sản phẩm được bổ sung bằng 30% số tiền bảo hiểm của sản phẩm chính của từng chương trình cụ thể.
 • Phí bảo hiểm tối thiểu: 4 triệu đồng
 • Nhóm nghề nghiệp: Không quy định nhóm nghề nghiệp cụ thể.

Quyền lợi khi tham gia sản phẩm Lộc Hưng Thịnh Bưu Điện

Khi tham gia sản phẩm Lộc Hưng Thịnh Bưu Điện khách hàng sẽ nhận được quyền lợi tiết kiệm, quyền lợi bảo vệ, cụ thể:

Quyền lợi tiết kiệm

 • Khách hàng được hưởng lãi từ chính kết quả đầu tư của quỹ liên kết chung, mức lãi suất sẽ được chia theo năm, đảm bảo không thấp hơn lãi suất đã cam kết, cụ thể: Năm đầu tiên là 4,5%, năm thứ 2 đến năm thứ 10 là 3%, năm thứ 11 đến năm thứ 15 là 2,5%.
 • Được hưởng quyền lợi duy trì hợp đồng trong trường hợp phí bảo hiểm cơ bản được đóng đầy đủ đến thời điểm xem xét, cụ thể:
 • Năm hợp đồng là 3, 6, 9 thì % lãi tích lũy 3 năm trước đó là 15%
 • Năm hợp đồng là 12, 15 thì % lãi tích lũy 3 năm trước đó là 35%
 • Quyền lợi đáo hạn hợp đồng là 100% giá trị tài khoản hợp đồng khi hợp đồng bảo hiểm đến thời hạn đáo hạn

Quyền lợi bảo vệ

 • Quyền lợi tử vong: Khách hàng sẽ nhận được số tiền hỗ trợ theo giá trị lớn hơn giữa số tiền bảo hiểm và giá trị tài khoản hợp đồng.
 • Quyền lợi bảo hiểm tử vong mở rộng: Bên cạnh quyền lợi bảo hiểm tử vong, quyền lợi bảo vệ sẽ được cộng thêm trong trường hợp người được bảo hiểm từ vong có độ tuổi từ 5 – 65 tuổi. Nguyên nhân tử vong do:
 • Tử vong do tai nạn: Được cộng thêm 20% Số tiền bảo hiểm
 • Từ vong do tai nạn đặc biệt: Được cộng thêm 50% Số tiền bảo hiểm
 •  Tử vong do bệnh ung thư: Được cộng thêm 20% Số tiền bảo hiểm.
 • Quyền lợi Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn: Người tham gia bảo hiểm sẽ được công ty bảo hiểm chi trả giá trị lớn hơn giữa số tiền bảo đảm và giá trị tài khoản hợp đồng.
 • Quyền lợi Chu Toàn Hậu Sự: Bạn sẽ được công ty bảo hiểm chi trả 10% quyền lợi tử vong, tối đa là 30 triệu đồng.

Một số lưu ý về quyền lợi

Sau đây là một số lưu ý về Quyền lợi tử vong và quyền lợi Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn, quyền lợi Bảo hiểm tử vong mở rộng và quyền lợi Chu toàn hậu sự, cụ thể:

Quyền lợi tử vong và quyền lợi Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn

Đối với những người được bảo hiểm không may tử vong hoặc thương tật toàn bộ vĩnh viễn trước khi tròn 5 tuổi, công ty bảo hiểm sẽ tiến hành chi trả số tiền nào lớn hơn tỷ lệ % của số tiền bảo hiểm tương ứng theo tuổi vào thời điểm người được bảo hiểm không may tử vong hoặc thương tật toàn bộ vĩnh viễn, mức chi trả dựa vào bảng tỷ lệ % số tiền bảo hiểm chi trả hoặc giá trị tài khoản hợp đồng, cụ thể:

Tuổi vào thời điểm Người được bảo hiểm bị tử vong hoặc Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn 0 1 2 3 4
Quyền lợi bảo hiểm được chi trả (% của Số tiền bảo hiểm) 10% 20% 30% 40% 50%

Thời điểm quyền lợi thương tật toàn bộ và vĩnh viễn kết thúc chính là ngày kỷ niệm hợp đồng sau khi người được bảo hiểm đạt 65 tuổi.

Quyền lợi Bảo hiểm tử vong mở rộng

Quyền lợi bảo hiểm tử vong mở rộng được công ty bảo hiểm chi trả trong trường hợp người được bảo hiểm không may tử vong trong thời gian hợp đồng bảo hiểm vẫn còn hiệu lực và trong thời gian từ ngày kỷ niệm năm hợp đồng ngay sau khi người được bảo hiểm tròn 5 tuổi đến trước hoặc vào đúng ngày kỷ niệm năm hợp đồng ngay sau khi người được bảo hiểm đạt 65 tuổi.

Trong mọi trường hợp, công ty bảo hiểm chỉ chi trả một trong những quyền lợi bảo hiểm tử vong mở rộng theo quyền lợi nào có giá trị lớn nhất.

Những quyền lợi khác của bên mua bảo hiểm

Đối với bên mua bảo hiểm khi tham gia sản phẩm Lộc Hưng Thịnh sẽ nhận được những quyền lợi sau đây:

 • Được quyền rút tiền mặt từ giá trị tài khoản hợp đồng, tối thiểu mỗi lần rút là 2 triệu.
 • Được quyền tạm ứng tiền mặt từ giá trị hoàn lại, mức tối đa lên đến 80% giá trị hoàn lại của hợp đồng.
 • Có thể đóng thêm phí để tăng giá trị tài khoản hợp đồng vào bất cứ thời điểm nào sau khi đã đóng đủ phí cơ bản của năm đó, được phép đóng tối đa 5 lần phí bảo hiểm cơ bản trong năm.
 • Được quyền tăng/giảm số tiền bảo hiểm vào bất cứ thời điểm nào, bắt đầu từ năm hợp đồng thứ hai trở đi và tối đa 1 lần/năm.
 • Được phép hủy hợp đồng bảo hiểm trước thời hạn, trong vòng 21 ngày được nhận toàn bộ Phí bảo hiểm đã đóng, sau 21 ngày người tham gia bảo hiểm sẽ nhận được giá trị hoàn lại.
 • Được quyền yêu cầu công ty bảo hiểm tăng số tiền bảo hiểm nhân các sự kiện quan trọng như kết hôn, sinh con, con học chuyển cấp.

Tóm tắt các khoản chi phí bảo hiểm Lộc Hưng Thịnh Bưu Điện

Các khoản chi phí bảo hiểm Lộc Hưng Thịnh Bưu Điện người tham gia cần nắm bao gồm: Phí ban đầu, phí bảo hiểm rủi ro, phí quản lý hợp đồng, phí quản lý quỹ, phí chấm dứt hợp đồng trước thời hạn, phí rút một phần giá trị tài khoản hợp đồng.

Phí ban đầu

Đối với phí ban đầu, công ty bảo hiểm sẽ tiến hành khấu trừ bảo phú bảo hiểm đóng vào. Mức phí ban đầu sẽ dựa vào số năm phí bảo hiểm, tỷ lệ phần trăm của phí bảo hiểm cơ bản, phí bảo hiểm đóng thêm sẽ có tỷ lệ như sau:

Năm phí bảo hiểm Tỷ lệ áp dụng đối với Phí bảo hiểm cơ bản Tỷ lệ dành cho Phí bảo

hiểm đóng thêm

1 75% 9%
2 30% 7%
3 25% 7%
4 20% 5%
5 10% 5%
Từ năm thứ 6 trở đi 3% 2%

Phí bảo hiểm rủi ro

Chính là khoản chi phí được khấu trừ hàng tháng nhằm đảm bảo quyền lợi chi trả bảo hiểm theo quy định trong hợp đồng bảo hiểm đã ký kết. Mức phí bảo hiểm rủi ro được tính trên cơ sở rủi ro tử vong và thương tật toàn bộ vĩnh viễn, theo giới tính, độ tuổi, tình trạng sức khỏe và nghề nghiệp của người được bảo hiểm.

Phí bảo hiểm rủi ro sẽ được điều chỉnh dựa theo độ tuổi của người được bảo hiểm và tương ứng với số tiền bảo hiểm.

Phí quản lý hợp đồng

Là khoản phí được khấu trừ hàng tháng để công ty bảo hiểm thực hiện công việc quản lý, duy trì hợp đồng bảo hiểm. Phí quản lý hợp đồng hàng  tháng sẽ được xác định theo năm dương lịch, bắt đầu tính từ thời điểm khấu trừ theo bảng sau:

Năm dương lịch 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Từ năm 2028 trở đi
Phí quản lý hợp đồng

(ngàn đồng/

tháng)

29 31,3 33,8 36,5 39,4 42,5 45,9 49,5 53,4 57,6 60,0

Phí quản lý quỹ

Là chi phí mà người tham gia dùng để chi trả cho các hoạt động quản lý quỹ liên kết chung. Mức phí quản lý quỹ sẽ được tự động khấu trừ trước khi công ty công bố lãi suất đầu tư, theo đó mức phí quản lý quỹ hàng năm là 2%.

Phí chấm dứt hợp đồng trước thời hạn

Đây là mức phí mà bên mua bảo hiểm phải chịu trong trường hợp chấm dứt hợp đồng trước thời hạn. Mức phí này chỉ áp dụng trong 9 năm đầu của hợp đồng, tỷ lệ phí như sau:

Năm dương lịch 1 – 5 4 – 6 7 8 9 Từ năm thứ 10 trở đi
Tỷ lệ phí 90% 75% 60% 40% 20% 0%

Công thức tính mức phí chấm dứt hợp đồng trước thời hạn như sau:

Mức phí chấm dứt hợp đồng trước thời hạn = Tỷ lệ phí * Trung bình Phí bảo hiểm cơ bản quy năm của 12 tháng liền kề trước đó

Phí rút một phần giá trị tài khoản hợp đồng

Phí rút một phần giá trị tài khoản hợp đồng chính là mức phí mà bên mua bảo hiểm phải chịu khi có yêu cầu rút tiền từ giá trị tài khoản hợp đồng. Tỷ lệ phí một phần giá trị tài khoản hợp đồng sẽ bằng với tỷ lệ phí chấm dứt hợp đồng trước thời hạn, đồng thời được tính trên tỷ lệ giữa khoản tiền bên mua bảo hiểm yêu cầu rút ra so với giá trị hoàn lại tại thời điểm rút.  Mức phí này sẽ được áp dụng cho 9 năm của Hợp đồng bảo hiểm.

Một số sản phẩm bổ sung có thể tham gia kèm với Lộc Hưng Thịnh Bưu Điện

Các sản phẩm bổ sung bên mua bảo hiểm có thể tham gia kèm với sản phẩm Lộc Hưng Thịnh Bưu Điện bao gồm: Bảo hiểm tai nạn toàn diện nâng cao, bảo hiểm bệnh hiểm nghèo phổ biến, bảo hiểm hỗ trợ đóng phí, cụ thể:

 • Bảo hiểm tai nạn toàn diện nâng cao: Trường hợp người được bảo hiểm không mau bị thương tật hoặc tử vong do tai nạn, công ty bảo hiểm sẽ bồi thời một phần hoặc toàn phần số tiền bảo hiểm của sản phẩm bảo hiểm theo tỷ lệ như sau:
  • Tử vong do tai nạn trong các trường hợp đặc biệt được nhận 200% số tiền bảo hiểm.
  • Tử vong do tai nạn được nhận 100% số tiền bảo hiểm.
  • Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn do tai nạn được nhận 100% số tiền bảo hiểm.
  • Phỏng (bỏng) độ 3 do tai nạn và ít nhất nhất 20% bề mặt cơ thể được nhận 100% số tiền bảo hiểm.
  • Thương tật do tai nạn % số tiền bảo hiểm được nhận dựa bảng tỷ lệ thương tật.
  • Hỗ trợ chi phí nằm viện do tai nạn 100.000 đồng/ mỗi ngày nằm viện.
 • Bảo hiểm bệnh hiểm nghèo phổ biến bao gồm:
  • Quyền lợi bệnh hiểm nghèo: Trường hợp này, người được bảo hiểm sẽ được chi trả 100% số tiền bảo hiểm của sản phẩm, điều kiện người được bảo hiểm bị chẩn đoán mắc phải 1 trong 5 bệnh sau: ung thư, đột quỵ, nhồi máu cơ tim, suy thận và u não lành tính theo quy định của Quy tắc và Điều khoản sản phẩm.
  • Quyền lợi hỗ trợ tài chính: Sau khi công ty bảo hiểm thực hiện chi trả quyền lợi bệnh hiểm nghèo, người tham gia sẽ được chi trả thêm 80% số tiền bảo hiểm của bảo hiểm bệnh hiểm nghèo vào thời điểm sau 1 năm kể từ ngày có kết quả chẩn đoán mắc bệnh hoặc khi người được bảo hiểm tử vong.
 • Bảo hiểm hỗ trợ đóng phí: Trường hợp người được bảo hiểm không may tử vong hoặc thương tật toàn bộ vĩnh viễn, công ty bảo hiểm sẽ thực hiện đóng vào giá trị tài khoản hợp đồng bảo hiểm chính một khoản phí bằng 1/12 số tiền bảo hiểm của sản phẩm bảo hiểm hỗ trợ đóng phí đối với hợp đồng còn hiệu lực và cho đến khi thời hạn hợp đồng của sản phẩm bổ sung.

Như vậy, bài viết trên của chúng tôi đã chia sẻ đến bạn đọc những thông tin hữu ích liên quan đến bảo hiểm Lộc Hưng Thịnh. Mong rằng những thông tin trên sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về điều kiện, quyền lợi, các mức phí và sản phẩm bổ sung của gói bảo hiểm này, từ đó đưa ra sự lựa chọn phù hợp nhất cho bản thân và gia đình khi có nhu cầu mua bảo hiểm nhân thọ.

TƯ VẤN MIỄN PHÍ

0932.317.357


0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
#5 tin tức HOT nhất về bảo hiểm bạn cần biết mỗi sáng hàng ngày!

Mỗi sáng hàng ngày, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những tin tức nổi bật một cách súc tích, dễ hiểu và hoàn toàn miễn phí!

  couple coffee

  Bài viết liên quan

  Hãy để lại thông tin để nhận những chương trình ưu đãi từ tư vấn Dai-ichi Life